Personvern

Innledning

Vi i MR Import AS tar personvern på alvor og behandler dine personopplysninger på en trygg og forsvarlig måte. Nettstedet sinocrack.no drives av MR Import AS som er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere om hvordan vi benyttet personopplysningene dine.

Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å bestille varer fra oss vil MR Import AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn? Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt under:

Besvarer henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining hvor vi har vurdert hvilken informasjon som er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi tar i bruk Google Analytics for å kunne forbedre nettsiden for våre brukere. Google Analytics samler inn data om brukeres atferd på nettsiden i form av klikk, søkeord og hvilke lenker som har blitt brukt for å komme til siden, men samler ikke inn sensitiv informasjon om brukeren selv.

Vi bruker også Mailchimp.com til å lagre påmeldte e-postadresser. Denne tjenesten lar oss også sende ut e-poster til disse e-postadressene.

Utover dette deles ikke din informasjon.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes dersom du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med kundeservice på e-post post@sinocrack.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for være deg.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.